Close

Gepersonaliseerd weerbericht op maat

Zoals geweten worden de dagelijkse weerberichten specifiek opgemaakt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Wenst u een gepersonaliseerd weerbericht voor een bepaalde regio/ periode op maat? Dan kan dit vanaf nu! In dat geval krijgt u van mij, op een tijdstip naar keuze, een privé-weerbericht op maat via een PDF-document per mail.

Voor een éénmalig advies in de vorm van een weerbericht, vraag ik 40 euro (excl. BTW) per dag. Wanneer er een gepersonaliseerd weerbericht verspreid over één of meerdere dagen gevraagd wordt op hetzelfde moment, komt er 15 euro per dag bij.

Van zodra er een weerbericht afgeleverd werd voor een welbepaalde periode, en men zou opnieuw een weerbericht wensen voor de dagen aaneensluitend, dan zal er opnieuw 40 euro aangerekend worden.

Waarom mijn weerupdates een meerwaarde kunnen zijn.


De dag van vandaag heeft iedereen toegang tot talrijke websites of apps die het weerbericht voor quasi elke locatie in onze regio, tot op het verwachte moment en tot zelfs langer dan 14 dagen (!!!) vooruit kunnen voorspellen. Veel mensen weten echter niet, dat deze sites gebruik maken van slechts één enkele computerberekening, terwijl elke berekening per definitie fouten bevat. Door verschillende weermodellen en weerkaarten naast elkaar te leggen, kunnen er al heel wat zaken anders geïnterpreteerd en verwacht worden, mede dankzij de opgebouwde ervaring die men reeds verworven heeft. Het is namelijk niet alleen belangrijk om de verwachtingen naast elkaar te leggen, maar door ook de situatie te monitoren aan de hand van de verschillende radarbeelden met tot slot zelfs data van ons weerstation. (Bv. bij onweer- en/ of sneeuwsituaties)

Tegenwoordig kan je zelf op talrijke websites of apps het weerbericht voor nagenoeg elke locatie op aarde vinden, soms zelfs uur voor uur en tot 14 dagen vooruit. Wat vele mensen niet weten is dat dit slechts een computerberekening voorstelt van één weermodel. Terwijl elke berekening per definitie fouten bevat. Soms worden die fouten reeds op korte termijn belangrijk, vaker echter pas op langere termijn. Wat je daar ziet is dus geen weersverwachting, maar een computerberekening die eigenlijk nog moet vertaald worden in een verwachting. Door die gegevens te analyseren en te toetsen aan andere berekeningen.

Door meerdere weermodellen naast elkaar te leggen kan je al veel zekerheden of onzekerheden op het spoor komen. Het komt zelfs voor dat een bepaalde berekening volledig de mist in gaat door een computerfout of meetfout.


Alleen voor Antwerpen, wat een groot voordeel kan bieden!

Door mijn verwachtingen enkel en alleen op het grondgebied van Antwerpen te richten, kan ik diverse weermodellen specifiek voor onze regio, naast elkaar leggen en dat meermaals per dag.

Het biedt dus een groot voordeel als je het kleinschaliger bekijkt.

Verantwoordelijkheid – Disclaimer

Ik wens er uitdrukkelijk op te wijzen dat ik louter een adviserende rol kan spelen. De eindverantwoordelijkheid inzake veiligheid ligt dus steeds bij de organisatie.


Zoals hierboven uitgelegd baseer ik mijn inschatting steeds op diverse weermodellen, waardoor de kans op een ‘misser’ tot een minimum wordt beperkt. 100% sluitend kan een verwachting echter nooit zijn, aangezien de weermodellen ook nooit 100% waterdicht zijn.


Ik zal steeds in eer en geweten een zo betrouwbaar mogelijke inschatting maken, en eventueel op basis daarvan een advies inzake mogelijke maatregelen geven.


Uw lokale weerman, Niels.